ვლადიმერ ჩიტაია

მმართველი პარტნიორი

ვლადიმერმა დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი. არის სერტიფიცირებული აუდიტორი. 2020 წლიდან არის შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის მმართველი პარტნიორი.

მას აქვს 25 წლიანი გამოცდილება აუდიტში, ფინანსურ მართვასა და გადასახადებში. უმუშავია საგადასახადო სტრუქტურებში, კომერციულ და აუდიტორულ კომპანიებში. აქვს აუდიტის მეთოდოლოგიისა და ფინანსური ანგარიშგების საერთაშორისო სტანდარტების ღრმა ცოდნა.

მისი დიდი მმართველობითი გამოცდილება ეხმარება მას მარტივად გაერკვეს  ბიზნესის საჭიროებებსა და მომხმარებელთა მოთხოვნებში, რაც უზრუნველყოფს პროექტების წარმატებულ განხორციელებას.