ჩვენ შესახებ

მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი არის ბიზნეს პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც მოწოდებულია დაეხმაროს ორგანიზაციებს დასახული მიზნების მიღწავასა და მათ წინაშე მდგარი გამოწვევების წარმატებით გადალახვაში. ჩვენ ვიქნებით თქვენი საიმედო მოკავშირე ნდობის მოპოვების საქმეში.

ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი აუდიტორები. ჩვენი პროცედურები სრულ შესაბამისობაშია აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებთან. ჩვენს მიერ გამოთქმული მოსაზრება გამოირჩევა მაღალი საიმედოობით. ჩვენი საქმიანობის ხარისხი აღიარებულია პროფესიული ორგანიზაციის მიერ. ჩვენ მუდმივად ვისწრაფით პროფესიული უნარებისა და ცოდნის გაღრმავებისკენ.

ამავე დროს, ჩვენ გთავაზობთ ფინანსური მომსახურებების ფართო სპექტრს, როგორც აღრიცხვა-ანგარიშგების, ასევე დაგეგმვისა და საგადასახადო მიმართულებით.

წარმატებული შედეგების უმოკლეს დროში მიღებისათვის ჩვენ ვმოქმედებთ თქვენთან ერთად, ერთიან გუნდად.

 

ვინ ვართ ჩვენ

გარიგების პარტნიორი

აუდიტის პარტნიორი

უფროსი მენეჯერი

აუდიტორი

აუდიტორი

აუდიტორი

მონაცემთა ანალიტიკოსი

აუდიტორის ასისტენტი

აუდიტორის ასისტენტი

აუდიტორის ასისტენტი

აუდიტორის ასისტენტი

აუდიტორის ასისტენტი

ჩვენ შესახებ

მართვის საკონსულტაციო ჯგუფი არის ბიზნეს პროფესიონალთა გუნდი, რომელიც მოწოდებულია დაეხმაროს ორგანიზაციებს დასახული მიზნების მიღწავასა და მათ წინაშე მდგარი გამოწვევების წარმატებით გადალახვაში. ჩვენ ვიქნებით თქვენი საიმედო მოკავშირე ნდობის მოპოვების საქმეში.

ჩვენ ვართ დამოუკიდებელი აუდიტორები. ჩვენი პროცედურები სრულ შესაბამისობაშია აუდიტის საერთაშორისო სტანდარტებთან. ჩვენს მიერ გამოთქმული მოსაზრება გამოირჩევა მაღალი საიმედოობით. ჩვენი საქმიანობის ხარისხი აღიარებულია პროფესიული ორგანიზაციის მიერ. ჩვენ მუდმივად ვისწრაფით პროფესიული უნარებისა და ცოდნის გაღრმავებისკენ.

ამავე დროს, ჩვენ გთავაზობთ ფინანსური მომსახურებების ფართო სპექტრს, როგორც აღრიცხვა-ანგარიშგების, ასევე დაგეგმვისა და საგადასახადო მიმართულებით.

წარმატებული შედეგების უმოკლეს დროში მიღებისათვის ჩვენ ვმოქმედებთ თქვენთან ერთად, ერთიან გუნდად.

ვინ ვართ ჩვენ

გარიგების პარტნიორი

აუდიტის პარტნიორი

უფროსი მენეჯერი

აუდიტორი

აუდიტორის ასისტენტი

აუდიტორის ასისტენტი

აუდიტორის ასისტენტი

აუდიტორის ასისტენტი

აუდიტორი

აუდიტორის ასისტენტი

აუდიტორი

მონაცემთა ანალიტიკოსი