Project Description

ვინ ვართ ჩვენ

ნინი ჭიჭინაძე

 

აუდიტორის ასისტენტი

 

ნინი არის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების სტუდენტი, ფინანსების მიმართულებით.

ნინი ყოველთვის გამოირჩეოდა მაღალი აკადემიური მოსწრებით. იგი ჩვენს გუნდს შემოუერთდა აუდიტორის ასისტენტის პოზიციაზე და აპირებს, საქმიანობა განაგრძოს ამავე სფეროში.