Project Description

ვინ ვართ ჩვენ

ანა ოქროსცვარიძე

 

აუდიტორის ასისტენტი

 

ანა არის თბილისის თავისუფალი უნივერსიტეტის ბიზნეს ადმინისტრირების სტუდენტი, ფინანსების მიმართულებით.

ანა ყოველთვის გამოირჩეოდა მაღალი აკადემიური მოსწრებით. იგი ჩვენს გუნდს შემოუერთდა აუდიტორის ასისტენტის პოზიციაზე და აპირებს, საქმიანობა განაგრძოს ამავე სფეროში.