თამარ მერმანიშვილი

მმართველი პარტნიორი

თამარ მერმანიშვილი საქმიანობს აუდიტის სფეროში 2010 წლიდან, მონაწილეობდა მრავალ აუდიტორულ გარიგებში სხვადასხვა სექტორის საწარმოებში. 2017 წლიდან არის შპს მართვის საკონსულტაციო ჯგუფის მმართველი პარტნიორი.

მან დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი „აღრიცხვა, კონტროლი, აუდიტის“ სპეციალობით, 2004 წლიდან მუშაობს აღნიშნული სპეციალობით. 2009-2014 წლებში გაიარა ACCA ქართული სექტორს სრული კურსი. ფლობს საჯარო სექტორის აუდიტორის სერთიფიკატს და უძრავი ქონების შემფასებლის სერთიფიკატს.