გოჩა მამათელაშვილი

ხარისხის მენეჯერი

გოჩა მამათელაშვილმა დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მიკროეკონომიკისა და მენეჯმენტის ფაკულტეტი, ხოლო 2005-2010 წლებში გაიარა ACCA ქართული სექტორს სრული კურსი.

გავლილი აქვს სხვადასხვა სემინარები საერთაშორისო ფინანსურ ორგანიზაციებში ფინანსური აღრიცხვისა და რისკების მართვის კუთხით. ფლობს საჯარო სექტორის აუდიტორის სერთიფიკატს.
გოჩა 2003 წლიდან მუშაობს სხვადასხვა ორგანიზაციებში ფინანსური აღრიცხვის, ანალიზისა და რისკების მართვის კუთხით; მათ შორის გააჩნია მდიდარი გამოცდილება სავაჭრო, საფინანსო და ენერგეტიკის სფეროებში.

გარდა კერძო სექტორისა იგი წლების განმავლობაში მუშაობდა საქართველოს ეროვნულ ბანკში და ხელმძღვანელობდა არასაბანკო საფინანსო სფეროს ინსპექტირების მიმართულებას.